Revenir au site

Yuva ve Anaokulu sınıflarında ne yapıyorum?

MS (4 yaş) ve GS (5 yaş) programları

Şiir ve tekerleme ezberliyor, harf ve heceleri tanıyor, grup yaşamını ve takım oyunlarını öğreniyor, bitkileri ve küçük hayvanları gözlemliyor… tüm bunlar minik öğrencinizin MS ve GS sınıflarında öğreneceği konular arasından sadece bazıları. Çocuğunuzun gelişimini, sunulan senelik program çerçevesinde takip ediniz.

Anaokulu için öngörülen yeni program:

2015 okul dönem başlangıcından beri, eğitim programı 5 ana dal olarak düzenlenmiştir:

 1. Yazılı ve sözel dil gelişimi
 2. Fiziksel faaliyetler ile harekete geçmek, kendini ifade etmek ve anlamak
 3. Sanatsal faaliyetler ile harekete geçmek, kendini ifade etmek ve anlamak (resim, boyama, müzik…)
 4. Düşünceyi biçimlendirmek için gerekli ilk araçlar (şekiller, ölçekler, sayılar…)
 5. Dünyanın keşfi (canlıların dünyası, zaman ve mekân kavramları)

Dili içselleştirmek

Bu öğrenim, anaokulunun merkezinde bulunan bir öğrenim. Minik öğrenciniz kendini Moliere’in dilinde ifade etmeyi, kendi düşüncelerini ve arkadaşlarının düşüncelerini anlamayı öğrenecek.

 • Tekerleme, şarkı ve şiir ezberleyecek ve her geçen gün ezberleme becerisini geliştirecek.
 • Öğretmeninin anlattığı hikâyeyi, bazı görsellere bakarak anlatma becerisine sahip olacak.
 • Kelimeleri ve resimleri genel kavramlar altında sınıflandırabilecek.
 • Grup halinde çalışıldığında, arkadaşlarını dinlemeyi ve kendi sırası geldiğinde söz almayı öğrenecek.
 • Cümleler kurarak hafta sonu neler yaptığını anlatabilecek!

Yazmayı keşfediyor

Minik öğrenciniz hem yazı yazmak için yapılan hareketleri keşfedecek hem de seslerin kelimeler ile bağlantılı olduğunu öğrenecek…

 • Yeni kaynaklar keşfedecek: resimli kitaplar, kataloglar…
 • Öğretmen hikâyeyi anlatmayı bıraktığında hem hikâyeyi hatırlatabilecek hem de devamını anlatabilecek… Klasik masalları keşfedecek.
 • Alfabenin mantığını anlayacak.
 • Farklı kelimelerde gördüğü harfleri ve heceleri tanıyacak.
 • Grafik çalışmalar yapacak: daireler, dalgalar, bukleler… bu çalışmalarla hareketleri daha akıcı hale gelecek. İsmini büyük harfle, modele bakmadan yazabilecek ve GS sınıfında el yazısı ile tanışacak!

Ve matematik

 • Yeni programlarda, anaokulu çocukları, numaralandırmanın temellerini oyun ile öğreniyor.
 • Geometrik şekilleri tanıyacak, boyutları ve bazı hacimleri kavramaya başlayacak.
 • Bir labirent içerisinde veya çizgiler üzerinde hareket etmeyi öğrenecek.

Öğrenci olmak

Çocuğunuz sosyal yaşamı, kurallarını ve duruma göre uygun davranışları edinmeyi öğrenecek. Seneler geçtikçe, okulunda ve sınıfında kendi yerini bulacak ve mutlu olmayı öğrenecek!

 • Diğer sınıfları farkına varacak, sınıftaki materyalleri kullanmayı ve kütüphane gibi sessiz olunması gereken yerlerde sessiz kalmayı öğrenecek…
 • Doğum gününde şereflendirilecek! Ama ertesi gün bir başka arkadaşının doğum günü olacak… ve her daim dünyanın merkezinde olamayacağını anlayacak.
 • Kendini kibarca ifade etmeyi, diğer çocuklara, yetişkinlere karşı her zaman saygılı olmayı ve okuldaki materyalleri düzgün kullanmayı öğrenecek.

Vücudunla harekete geçmeyi & kendini ifade etmeyi

Her gün minik öğrenciniz 30-40 dakikasını fiziksel aktiviteye ayıracak. Bu fiziksel faaliyet hem motor becerilerini hem duyusal kapasitesini hem de mekânsal ve motor zekasını geliştirmesine yardımcı olacak.

 • Takım oyunlarını keşfedecek örneğin bayrak yarışı ve klasik bir oyun olan sincaplar kafeste oyunu!
 • Birçok hareketi üst üste yapmayı öğrenecek örneğin bir bankın altından geçmek, denge tahtasının üzerinde yürümek, bir kasanın içerisine top atmak…
 • Vücudunun sınırlarını öğrenecek, zıplamayı, koşmayı, takla atmayı, dans etmeyi veya bir arkadaşının hareketlerini tekrarlamayı öğrenecek.
 • Küçük materyaller kullanarak (balon, çember, fular…) hareketlerini koordine etmeyi öğrenecek.

Hayatı keşfetmek

Etrafını gözlemlemeyi, zaman ve mekânda yerini bulmayı, saymayı, sınıflandırmayı ve düşünmeyi öğrenecek: koca bir program onu bekliyor!

 • Bir modele bakarak, bir ev veya bir tekne yaratacak.
 • Nesneleri hem tanımlayacak hem de sınıflandıracak.
 • Bitkilerin gelişimini takip edecek ve büyüme aşamaları anlatacak.
 • Okul gezilerinde küçük hayvanlar ile tanışacak. Diğer dünya ülkelerini keşfedecek…

Algılamak, hayal etmek, hissetmek

Anaokulun sonunda öngörülen hedefler: görsel sanatlar ve müzik çalışmaları ile çocuğunuz sanat ile tanışacak. Kendini bireysel olarak ifade edebilmek için merak edecek.

 • Farklı teknikler kullanarak hayal gücünü geliştirecek (gazlı kalem, kuru kalem, boya, hamur…)
 • Sanat eserlerine nasıl bakılacağını ve eserler ile ilgili kendini ifade etmeyi öğrenecek.
 • Sesleri keşfedecek ve sahne sanatları ile tanışacak.
 • Sesini kullanmayı ve küçük enstrümanlar ile müziğin ritmine ayak uydurmayı öğrenecek (trampet, marakas…).
Tous Les Articles
×

Vous y êtes presque...

Nous venons de vous envoyer un e-mail. Veuillez cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail pour confirmer votre abonnement !

OK