Revenir au site

Eylül'de okula dönuş

2020 - 2021 yılı

· Okul hayatı,Haber

Okulumuz Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'deki tüm okullar için geçerli olan sağlık kurallarına uygun olarak açıldı. Anaokulu, 2 yaş sınıfı çocuklarının bulunduğu TPS'den 5 yaşındaki çocukların olduğu GS sınıfına kadar kadar yüz yüze eğitim başlamıştır. Sınıf başına öğrenci sayısı 10 ‘un üzerinde olduğu takdirde Sınıflar ikiye bölünür ve sabahçı ve öğlenci olacak şekilde dönüşümlü yarım günler halinde yüzyüze eğitim yapılmakta, sayı maksimum 10 olan sınıflar normal haftalık programla yüzyüze devam etmektedirler.

Okulda eğitim boyunca aşağıdaki kurallar uyganır:

 1. Binaya sadece okul çalışanları ve okul çocukları girebilir,
 2. Görevliler ve çocuklar okula girdiklerinde kıyafet değiştirir,
 3. Her sabah okula geldiklerinde ve gün içinde her 2 saatte bir ateşin ölçümü yapılır ve kayıt tutulur,
 4. Okul ortamında herhangi bir belirti gösteren çalışan , öğrenci tespit edilmesi durumunda özel giriş çıkışı olan « izolasyon odası »na alınan kişi öğrenci ise ailesi aranır , çalışan ise yetkili birimlere gerekli bilgilendirme yapılır,
 5. Sosyal mesafe kuralına göre belirlenen alanlarda 1,5 metre kuralına dikkat edilir,
 6. Yetişkinlerin gün boyunca maske kullanmaları ve 4 saatte bir değiştirmeleri gerekmektedir.
 7. Sınıflarda ve ortak alanlarda tüm giriş çıkışlarda el dezenfeksiyonu bulunur,
 8. Sınıfların, sınıfta bulunan masa, sandalye vs gibi eşyaların ve tuvaletlerin kullanım sonrası temizlenmesi ve dezenfeksiyonu düzenli yapılır
 9. Kapı kolları, elektrik anahtarları, merdiven korkulukları ve bahçe oyuncaklarının 2 saatte bir yüzey dezenfektanı ile dezenfeksiyonu yapılır,
 10. Dersliklerin ve diğer kapalı ortak alanların her saat havalandırılması yapılır,
 11. Günün sonunda dezenfektan ürünlerle okulun çeşitli yüzeyleri detaylı temizlenir Okul kapandığında, UV lambalarını sabaha kadar sürekli açık kullanılır.
 12. Okul Servis araçları servis firma yetkilisi tarafından resmi birimler tarafından bildirilen hijyen kurallarına göre temizliği ve bakımı yapılır.
 13. Okula ilk gelen öğrenci için « Hastalık Tanı Belirleme / İzleme Formu »nda yer alan belirtilerin ebeveyn tarafından en az birinin gözlenmesi halinde öğrencimiz okula göndrilmez ve evde tutulur.

Not :

a. Tüm bu önlemler, 2020 yılının Haziran ayı ve Temmuz ayı başlarından itibaren uygulanmaktadır. Okuldaki herkesin sağlığını korumak ve buna azami özen ve dikkat göstermek istiyoruz ve ebeveynlere çok güveniyoruz ve yürürlükte olan sağlık protokolüne tüm okul olarak özen gösteriyoruz.

b. İlkokul düzeyinde yabancı dil eğitim merkezimiz CNED ile işbirliği halinde kalarak 21 Eylül'e kadar Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergelerine göre uzaktan hizmet vermeye başlamıştır. 21 Eylül günü yüzyüze eğitime geçmiştir.

Tous Les Articles
×

Vous y êtes presque...

Nous venons de vous envoyer un e-mail. Veuillez cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail pour confirmer votre abonnement !

OK